Diensten

Uw nood aan begeleiding bepaalt de samenwerkingsvorm: volledige boekhouding van A tot Z, gedeeltelijke begeleiding in verband met de fiscale en wettelijke verplichtingen, verdediging ten overstaan van de fiscus of andere overheidsinstanties. Alle vormen zijn mogelijk. 

Hieronder een overzicht van onze diensten :

 • Advies voor startende ondernemingen;
 • Voeren van de volledige boekhouding van eenmanszaken en vennootschappen;
 • Vervullen van BTW-verplichtingen; 
 • Fiscaliteit in verband met onroerende goederen;
 • Fiscale optimalisatie voor managementvennootschappen, doktersvennootschappen, consultants…;
 • Bijstand van de interne boekhouddienst en controle van de intern gevoerde boekhouding; 
 • Begeleiding van de jaarafsluiting, opmaken van de jaarrekening en de nodige fiscale optimalisatie; 
 • Boekhoudkundige bijstand en advies aan ondernemingen, eenmanszaken en vrije beroepen; 
 • Begeleiding van startende ondernemingen; (opmaak financieel plan, begeleiding bij opmaak statuten, aansluiting ondernemingsloket, aanvraag KBO-nummer, aanvraag BTW-nummer, aanvraag registratienummer als aannemer...;
 • Waardering van ondernemingen; 
 • Assistentie en vertegenwoordiging van particulieren, vrije beroepen en ondernemingen in fiscale aangelegenheden en de volledige opvolging van belastingdossiers; 
 • Administratieve en fiscale begeleiding van Verenigingen Zonder Winstoogmerk;
 • Fiscale en vennootschapsrechtelijke begeleiding van vennootschappen in alle stadia van hun bestaan (periodieke verplichtingen en formaliteiten, jaarvergaderingen, benoemingen, oprichtingen, kapitaalverhogingen, statutenwijzigingen, herstructureringen, ontbindingen, vereffeningen);
 • Overdracht van handelszaken en vennootschappen, met extra aandacht voor de overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie); 
 • Advies en praktische begeleiding in alle BTW- en inkomensbelastingaangelegenheden, keuze ondernemingsstructuur, fiscale optimalisatie, tax-planning, herstructureringsproblemen, rulingprocedures; 
 • Analyse van complexe fiscale problemen en uitwerken van praktische conclusies
JH Accountancy Comm. V. – Jef Herrygers – 0486/37 38 76 – jef.herrygers@telenet.be